Boost jouw groei.
Elke dag een nieuwe kans om te ontwikkelen.

WorkBoost benut AI-software om écht persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs te realiseren.
Deze organisaties hebben al de kracht van WorkBoost ervaren:
Student onderwijs
Features onderwijs

WorkBoost faciliteert de overgang naar 'het nieuwe onderwijs'.

WorkBoost biedt verschillende oplossingen om docenten en studenten te ondersteunen. WorkBoost software maakt het mogelijk om de persoonlijke ontwikkelbehoeften van docenten en studenten te ondersteunen. De uitgebreide toolset die wij bieden, ondersteunt de transformatie naar het nieuwe onderwijs door meer inzicht, meer focus op de eigen leerroute en meer automatisering.

Leeruitkomsten ontwikkelen

Boost ontwikkeling in leeruitkomsten met flexibele technologie.

WorkBoost biedt opleidingen en cursussen de tools om ontwikkeling op leeruitkomsten te boosten. Door studenten op een persoonlijke wijze te ontwikkelen op de gevraagde persoonlijke vaardigheden, maakt WorkBoost ontwikkeling op leeruitkomsten flexibeler en tastbaarder. Studenten formuleren hun eigen ontwikkeldoel, binnen de benodigde leeruitkomst, en ontwikkelen zo op de vaardigheden die aansluiten bij hun ontwikkelbehoefte. Docenten ontvangen heldere inzichten in de geboekte voortgang en progressie.

Soft-skills ontwikkeling

Boost de soft-skills die de student nodig heeft door middel van persoonlijke leerroutes in het onderwijs.

Met WorkBoost worden studenten en/of scholieren ondersteund in het ontwikkelen in hun soft-skills. Studenten en scholieren kiezen de soft-skill waarin zij willen ontwikkelen, WorkBoost genereert micro-learnings die aansluiten bij deze ontwikkelbehoefte en de persoonlijke ontwikkelcontext van de student/scholier, en de studenten/scholieren kunnen van start! Hiermee ontwikkelen studenten en scholieren in de soft-skill die zij belangrijk vinden, op een écht persoonlijk manier. Studenten en scholieren ontvangen reflectie- en/of evaluatierapporten die gebruikt kunnen worden voor feedback en/of beoordeling. Docenten ontvangen inzichten in de ontwikkelbehoeftes en activiteiten van de studenten/scholieren.

Docentrollen

Boost de rol van de docent. Geef docenten ook de ruimte om te ontwikkelen.

In het nieuwe onderwijssysteem, waarin de leerlijnen van studenten steeds individueler worden,
worden andere competenties en vaardigheden van docenten verwacht. WorkBoost helpt docenten
dit gat te dichten. Voor iedere docent worden persoonlijke leerpaden met micro-learnings
gegenereerd en in sprints aangeboden. In rapportages worden de vorderingen samengevat.

Stagebegeleiding

Boost ontwikkeling tijdens stages en scriptieperioden met de persoonlijke begeleiding van WorkBoost.

WorkBoost kan op twee manieren bijdragen aan stagebegeleiding. Enerzijds genereert onze software de soft skills die relevant zijn voor zowel de persoon als de stage, anderzijds helpt het de student bij het opstellen van het stageverslag. Op gezette tijden stimuleert WorkBoost de student om onderdelen van het stageverslag aan te leveren, door middel van conceptcomponenten gebaseerd op de input van de student. Op deze manier wordt de student ondersteund in het schrijven van het verslag, zonder het kritische denkproces te ondermijnen.

Zelfregie stimuleren

Geef de zelfregie binnen het onderwijs een Boost door ze hun eigen leerroute te laten bepalen.

Voor scholieren en studenten is het essentieel om te ontdekken wie ze zijn, waar hun kwaliteiten liggen en wat hun passies zijn. Het ontwikkelen van deze zelfkennis tijdens opleidingen of loopbaanstappen is cruciaal voor een goede start op de arbeidsmarkt. WorkBoost biedt gerichte, persoonlijke oefeningen en inzichten die scholieren en studenten helpen de regie in dit proces te nemen.

Scriptiebegeleiding

Boost ontwikkeling tijdens stages en scriptieperioden met de persoonlijke begeleiding van WorkBoost Software.

[Invullen]
Ervaar WorkBoost!
Wil jij een beeld krijgen bij de WorkBoost app, rapporten en meer?
Meer informatie?
Ben jij benieuwd naar hoe WorkBoost ingezet wordt binnen organisaties?