Internaliseren kernwaarden bij opschalen business

Internaliseren kernwaarden bij opschalen business​

Bij het opschalen van een business is het cruciaal om kernwaarden te internaliseren. WorkBoost ondersteunt dit proces met duidelijke stappen: definieer kernwaarden, maak ze meetbaar, beloon passend gedrag en integreer ze in de dagelijkse werkzaamheden via de software. Een holistische aanpak voor een sterke organisatiecultuur en duurzame groei.

Bij het opschalen van een business is het van essentieel belang om de kernwaarden van de organisatie te internaliseren. Kernwaarden zijn de basisprincipes die de organisatie nastreeft en die de cultuur en het gedrag van medewerkers beïnvloeden. Het internaliseren van deze kernwaarden betekent dat ze een integraal onderdeel worden van de organisatie en de manier waarop medewerkers werken.

Het opschalen van een business kan gepaard gaan met veranderingen op verschillende niveaus, zoals het vergroten van het aantal medewerkers, het uitbreiden van de activiteiten en het betreden van nieuwe markten. Deze veranderingen kunnen leiden tot een verschuiving in de organisatiecultuur en het gedrag van medewerkers. Daarom is het belangrijk om de kernwaarden te internaliseren en te zorgen dat ze een centrale rol spelen in de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers.

Opschalen van een business

Hoe kun je de kernwaarden internaliseren bij het opschalen van een business? WorkBoost biedt hierbij ondersteuning door middel van de volgende stappen:

Definieer de kernwaarden.

Het is belangrijk om de kernwaarden duidelijk te definiëren en te communiceren naar alle medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door middel van workshops, trainingen of zelfs gamification op de WorkBoost software.

Maak de kernwaarden meetbaar.

Maak de kernwaarden meetbaar door middel van doelen en KPI’s die gericht zijn op het bereiken van deze kernwaarden. Dit helpt medewerkers om zich bewust te zijn van hun prestaties en om hun werk te koppelen aan de kernwaarden van de organisatie.

Beloon en erken het gedrag dat past bij de kernwaarden.

Door het belonen en erkennen van medewerkers die het gedrag vertonen dat past bij de kernwaarden, wordt de cultuur van de organisatie versterkt. Dit stimuleert gedrag dat past bij de waarden van de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door middel van het uitreiken van badges en certificaten op de WorkBoost software.

Integreer de kernwaarden in de dagelijkse werkzaamheden.

Het is belangrijk om de kernwaarden te integreren in de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door het organiseren van trainingen, workshops en teambuildingactiviteiten in de WorkBoost software.

Het internaliseren van kernwaarden bij het opschalen van een business is van essentieel belang om een sterke en duurzame organisatiecultuur te creëren. WorkBoost kan hierbij ondersteunen door middel van een holistische aanpak waarbij de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent nudging, gamification en boosting geïntegreerd worden in de L&D-strategie van de organisatie. Dit resulteert in een hogere motivatie en betrokkenheid.

Meer weten?

Vraag een demo aan of ontvang een brochure!

WorkBoost tilt de ontwikkeling binnen jouw organisatie naar een hoger niveau. Wil jij hier direct mee aan de slag of nog wat meer informatie hierover? Vraag een demonstratie aan en/of ontvang een brochure!