Zelfsturing

Belang van Zelfsturing​ in Ontwikkeling

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun werknemers meer verantwoordelijkheid en vrijheid te geven om hun eigen werk in te richten. Het stimuleren van zelfsturing kan leiden tot meer betrokkenheid, hogere motivatie en betere prestaties. Maar hoe kun je dit stimuleren bij je medewerkers?

De rol van WorkBoost in zelfsturing

WorkBoost kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van zelfsturing binnen je organisatie. Door het dagelijks aanbieden van kleine leerervaringen, kan WorkBoost medewerkers helpen. Helpen om zichzelf te ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden te vergroten. Maar dat is niet het enige: WorkBoost kan ook helpen bij het ontwikkelen van de juiste mindset voor zelfsturing.

Principe 1: Frequentie boven intensiteit

Een belangrijk principe van WorkBoost is frequentie boven intensiteit. Door elke dag een kleine leerervaring aan te bieden, krijgen medewerkers de mogelijkheid om dagelijks te reflecteren op hun eigen functioneren en hun eigen ontwikkeling. Deze reflectie kan leiden tot meer bewustzijn van hun eigen sterke punten en ontwikkelpunten en kan bijdragen aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en motivatie.

Principe 2: Respecteer de waan van de dag

Een ander principe van WorkBoost is het respecteren van de waan van de dag. Medewerkers hebben vaak een drukke agenda en moeten zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Door leerervaringen kort genoeg te maken om niet afgeleid te raken en lang genoeg om een waardevolle leerervaring op te doen, kan WorkBoost bijdragen aan het ontwikkelen van de juiste mindset voor zelfsturing.

Principe 3: Moedig experimenteren aan door te belonen

Een derde principe van WorkBoost is het moedigen van experimenteren door te belonen. Medewerkers kunnen BoostCoins verdienen door nieuwe kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk en te experimenteren met nieuwe manieren van werken. Het belonen van deze ervaringen kan bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen van medewerkers in hun eigen kunnen en kan bijdragen aan het stimuleren van zelfsturing.

Conclusie

Het stimuleren van zelfsturing is een belangrijk onderwerp in onze huidige maatschappij. WorkBoost kan bijdragen aan het ontwikkelen van de juiste mindset voor zelfsturing door dagelijks kleine leerervaringen aan te bieden, de waan van de dag te respecteren en experimenteren aan te moedigen.

Meer weten?

Vraag een demo aan of ontvang een brochure!

WorkBoost tilt de ontwikkeling binnen jouw organisatie naar een hoger niveau. Wil jij hier direct mee aan de slag of nog wat meer informatie hierover? Vraag een demonstratie aan en/of ontvang een brochure!